Obs! Du bruker en svært gammel nettleser. Vi anbefaler å laste ned en moderne nettleser, slik at du kan få en best mulig opplevelse av våre og andres nettsider. Velg ny nettleser her.

Oster - 100 pax

DS Oster - Gamle dampen

DS Oster - Gamle dampen

Det var Modalen kommune som i 1906 sendte en anmodning til styret i Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab om å bygge en ny rutebåt som kunne forsere isen som ellers la kommunen i vinterisolasjon. Styret i INDS gjorde året etter vedtak om å bygge en båt med kraftig motor og et sterkt skrog. Det var Christianssands Mek. Værksted som fikk i oppdrag å bygge båten i begynnelsen av 1908. Samme år ble båten levert og den fikk navnet DS «Oster». Båtens egenskaper som isbryter innfridde alle forventningene folk hadde. Den første kapteinen ble Tobias Andersen Hordvik, født i 1867, som hadde hatt fartstid som kaptein fra han var 19 år.

Okkupasjonsårene

Under andre verdenskrig ble DS «Oster» rekvirert av den tyske okkupasjonsmakten og omdøpt til «Marder». Båten gikk i tysk patruljeteneste helt til den tyske kapitulasjonen i mai 1945.

Da okkupasjonen tok slutt, fikk båten et større vedlikehold etter krigsslitasjen og manglende vedlikehold fra tysk side. DS «Oster» ble så atter en gang satt inn i passasjertrafikk.

MS «Vaka»

I 1964 utløp «Oster»s passasjersertifikat. Båten var nå blitt Norges siste kullfyrte lokalbåt og det var ikke aktuelt å fornye sertifikatet. Det ble diskutert å bevare båten som veteranbåt allerede da. Det var i denne forbindelse at Ivar Medaas skrev melodi til diktet «Dar kjem Dampen». Prisen på 50 000 kroner ble for høy for verneinteressene. I april 1964 ble «Oster» derfor solgt til Berge Sag & Trelastforretning / v. Br. Berge i Ølensvåg i Sunnhordland for å bygges om til fraktefartøy av eieren selv. I Ølensvåg ble dampmaskinen demontert og en 300 bhk Caterpillar dieselmotor fra den kondemnerte snurperen «Bjørkevær» montert. Det meste av overbygget ble demontert, kun aktre del med båtdekk ble beholdt. Oppå dette ble et brukt styrehus montert. Midtskips fikk båten lasterom, og forut ny rigg med lossebom. Som MS «Vaka» kom fraktefartøyet så i kystfart i 1966. I juni 1974 ble «Vaka» solgt videre til Oddmund Tjoflot, Vikebygd i Sunnhordland som benyttet den i lokal sandfart på Sørvestlandet. I august 1988 ble den solgt videre til partrederiet Kristoffersen & Gundersen / v. Thor Åge Kristoffersen, Flekkerøy ved Kristiansand. Dette partrederiet benyttet skipet i kystfart, -typisk med sement i sekk. På denne tiden var «Vaka» en av flere svært gamle fraktefartøy i fart langs Norskekysten. Fortsatt røpet de slanke skroglinjene fortiden som rutebåt.

Restaurering
Etter 30 år som MS «Vaka» ble båten kjøpt av ildsjeler i Nordhordland Veteranbåtlag i 1996. Planen var å restaurere båten tilbake med dampmaskin slik den var opprinnelig. Båten fikk først navnet «Gamle Oster», men fikk så det opprinnelige navnet DS «Oster» i år 2000. Den nåværende motoren er en oljefyrt dampmaskin fra 1927, bygd av Alexander Hall, Aberdeen.

Den 11. juni 2005 ble DS «Oster» høytidlig erklært ferdig restaurert ved en seremoni i Bergen. Seremonien fant sted ved «Skur 11», samme sted som rutebåten tidligere hadde lagt til kai ved.

Maritime Tours AS

 • Postadresse:
  Postboks 2011, Nordnes
  5817 Bergen
  N-Norway
 • Besøksadresse:
  Tollbodalmenningen 1b
  5004 Bergen
  N-Norway
 • Tlf.: (+47) 55 30 80 80
  Fax: (+47) 55 30 80 81
 • E-post:

Design og utvikling av Keyteq AS. Utviklet i KeyPublisher © Keyteq 2010