Obs! Du bruker en svært gammel nettleser. Vi anbefaler å laste ned en moderne nettleser, slik at du kan få en best mulig opplevelse av våre og andres nettsider. Velg ny nettleser her.

Vestgar - 100 pax

Fjordbuss - en fullrestaurert veteran

M/S Vestgar er en praktfull og majestetisk utgave av en veteranbåt som er et ideelt valg for både store og små selskap og utflukter. 
Vestgar er utstyrt med to komfortable salonger og godt med dekksplass til å røre seg på. Akterut er dekket overbygget og danner lun og koselig møteplass for de som trenger luft. Innvendig er det varierte sittegrupper så folk kan bolstre seg på. En Perfekt båt for utflukter med større lag, hvor det blir også muligheter for mat og drikke.
Historien:

MS «Vestgar» ble levert i februar 1957 fra P. Høivolds Mek. Verksted i Kristiansand. Båten var sertifisert for 252 passasjerer, og hadde 2 salonger med i alt 171 sitteplasser. Den gikk som langrutebåt mellom Øygarden ogBergen. Etter at veiutbygginga i Øygarden tok til ble passasjergrunnlaget mindre, og ruta ble lagt ned 30. mai 1979.


«Fredsbudet»

 I 1979 ble båten solgt til pinsebevegelsen i Norge og omdøpt til Misjonsbåten «Fredsbudet».

Som misjonsbåt var den et av fellestiltakene til pinsebevegelsen, og den seilte langs norskekysten på evangeliseringsoppdrag. Den la gjerne til ved små og ofte veiløse lokalsamfunn, der oppmøtet i begynnelsen var stort. Men etter hvert som mange steder ble avfolket og fiskere bare hadde korte opphold i land, ble besøkstallet redusert.

Vinteren 2005–2006 gjennomgikk båten en større ombygning og modernisering av lugarer og toaletter. Det ble også laget en plass på dekk, slik at det kunne holdes friluftsmøter ved kaikanten.

«Fredsbudet» hadde de siste årene sertifikat som opplæringsfartøy og kunne ha praksisplasser for sjøfolk både i maskinrommet og på dekk.

I juni 2007 solgte pinsebevegelsen båten, delvis på grunn av høye driftskostnader, men mest fordi den stod ovenfor en omfattende og kostbar, nødvendig ombygging.

Restaurering

Båten ble kjøpt tilbake til Øygarden og fikk igjen navnet «Vestgar». Planen er at den skal bli et levende kulturminne og tilbakestilles til sin opprinnelig utgave som rutebåt. Oppussingsarbeidet er stort sett basert på dugnadsinnsats og gaver. I januar 2014 ble sjøbussen fredet av Riksantikvaren.


Maritime Tours AS

 • Postadresse:
  Postboks 2011, Nordnes
  5817 Bergen
  N-Norway
 • Besøksadresse:
  Tollbodalmenningen 1b
  5004 Bergen
  N-Norway
 • Tlf.: (+47) 55 30 80 80
  Fax: (+47) 55 30 80 81
 • E-post:

Design og utvikling av Keyteq AS. Utviklet i KeyPublisher © Keyteq 2010