Bærekraft

Hvordan vi jobber med grønn omstilling

På det gode laget

Bærekraftige reiser

Når du reiser på tur med oss er naturopplevelsen i fokus. Maritime Tours arbeider derfor for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling, og dette skal oppnås gjennom god egen adferd, synliggjøring av vårt miljøengasjement og øke tilbudet av miljøvennlige båter.

Vi samarbeider derfor med aktører som gjør at vi kan ta vare på disse opplevelsene for fremtiden.

Finn din maritime drømmetur

Finn din maritime drømmetur sammen med oss. Vi hjelper med å tilrettelegge din tur, og sørge for at det blir en suksess

Finn ut hva vi kan gjøre for deg

Vi er et miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Sertifisering

Sertifisering som Miljøfyrtårn er et ledd i vårt mer overordnede engasjement i spørsmål om miljø og samfunnsansvar. Vi mener vi har noe å bidra med og ønsker å være pådrivere i dette arbeidet. Vi tror også at dette arbeidet vil være med å styrke bransjen for fremtiden.

Ved sertifisering forplikter vi osstil å tilfredsstille myndigheters lovpålagte miljøkrav, og tilstrebe å imøtekomme våre kunders krav til miljøbevissthet. Vi skal arbeide systematisk og kontinuerlig med å oppnå miljøforbedringer gjennom kartlegging av miljøpåvirkning og oppfølging gjennom gode rutiner og handlingsplaner.

Våre miljøvennlige båter

Med tanke på miljø

Vårt mål er at vi skal være del av en bransje som tar miljøspørsmålet på alvor og går foran med utvikling av miljøvennlig skipsfart. Vi sammarbeider derfor med aktører som utvikler flåten sin i en miljøvennlig retning. En slik omstilling tar tid, men våre sammarbeidspartnere er verdensledende innenfor miljøvennlige båter.

Miljøfyrtårn

Vårt arbeid

Maritime Tours miljøledelsessystem omfatter både interne forpliktelser og eksterne forpliktelser overfor kunder, og er integrert med HMS og internkontrollsystemet i foreningen. Våre miljømål skal fokusere på kontinuerlig forbedring av interne aktiviteter og tjenestene vi leverer. Dette skal ivaretas gjennom opplæring av ansatte i miljøkunnskap, stille krav til våre leverandører og hele tiden ha fokus på miljøet.

Les mer om sertifisering på Miljøfyrtårns egne sider.