Conferences

We take you on a unique conference experience

Tailored for your business

Course & Conference

Maritime Tours er kort sagt en aktør som lager til maritime arrangement. Kundene som kommer til oss er i hovedsak bedrifter som ønsker en båttur enten i forbindelse nytte og transport eller rett slett de som ønsker en hyggelig tur på sjøen.

Vi tilbyr båtcharter i Bergen, men også over hele vestlandet. Selv om de fleste kanskje kontakter oss kun for å leie båt i Bergen så ordner vi ofte også alt rundt et arrangement. For eksempel mat, underholdning, buss og annen transport som er nødvendig for å få til et komplett arrangement.

Find your maritime dream trip

Find your maritime dream trip with us. We help arrange your trip, and make sure it is a success

Find out what we can do for you

Conference on land

Smartly utilized travel time

Transport

Ikke la reisetiden til konferansen gå til spille. Ved å la deltagerene reise med båt til konferansen blir ikke turen bare mer komfortabel, men det gjør det også mulig å utnytte tiden til konferanseaktiviteter. Dersom man velger å legge transporten om bord er det kan tilreisende dra direkte fra Flesland kai.

Båttransport er selve kjernen av vår virksomhet. Vi vet hvilke båter som passer best til konferanser og gir deg et tilbud på båten som best oppfyller dine behov.

Tailored for your business

Conference rooms

Enten din konferanse er liten eller stor bistår vi i å finne lokalet som passer konferansen best. Aktiviteter, mattilbud og overnatting er noen av elementene vi kan tilrettelegge for deg.

Courses and conferences at sea

Perfect for short conferences

Course & Conference

Mange av våre fartøy har konferansefasiliteter om bord. For kortere konferanser kan det derfor være ideelt å holde disse om bord på et av våre fartøy.

Find your maritime dream trip

Find your maritime dream trip with us. We help arrange your trip, and make sure it is a success

Find out what we can do for you