Maritime Tours er opptatt av å gi tilbake til nærmiljøet og sørge for å hjelpe til for å gi barn og unge en god oppvekst. Det er derfor nedfelt i Maritime Tours sine vedtekter at all sponsing skal skje til barne og ungdomsarbeid i bydelen Nordnes i Bergen.Søknader må imidlertidig sendes inn medio Mars inneværende år for at man skal kunne få midler.I søknaden må det blant annet fremgå hva midlene spesifikt skal benyttes til og hvor mange medlemmer organisasjonen har.

Alle søknader må sendes skriftlig til:

Maritime Tours AS
Postboks 2011 Nordnes
5817 Bergen