Utvær

Let's take you on a trip to Norway's westernmost point

The trip to Utvær is in the open sea and the journey can be as great an experience as the destination itself! Upon arrival Utvær you go ashore and stroll around and look at the attractions: The lighthouse, Slipeberga, Moloen and Paradis! This takes approx. 1.5 hours, before the trip returns.

Farther west than Utvær, it is not possible to travel in Norway if you have solid ground under your feet. There are no permanent residents left on the fishing village, and the area is today a nature reserve. From Utvær, it is just over 200 nautical miles to the Shetland Islands. Here the Vikings sharpened their knives and axes on their way to Viking, this shows a still clear trace in the rock southwest of the islet.

I middelalderen var det et kapell sør for de nåverende husene. Det er uvisst når kapellet ble bygd, men de første skriftlege kildene som nevner kapellet, er Bjørgynar Kalveskinn fra 1320. Kapellet hadde inntekter gjennom gaver og fiskeskatt. På 1600-tallet eide det 15 kyr og 27 sauer som ble utleid. Senere på 1600-talet opplevde Utvær kapell å bli røvet av skotske sjørøvere.

Kapellet ble laget av tømmer og var ca. 7,5 m langt og ca. 6,3 m brett og der var ca. 120 sitteplasser. Kapellklokken fra 1641 står i dag utstilt på de Heibergske Samlinger på Kaupanger. I kapellet ble det holdt 4 prekener i året. Presten kom i båt frå Eivindvik og satt ofte værfast på øyene lenger inne. I 1718 ble kapellet flyttet til Husøy, og da Straumen kirke blei tatt i bruk ved slutten av 1800-talet, ble kapellet revet.

Legend has it that an Irish princess, St. Sunniva, was attacked by Vikings in the tenth century. She gathered relatives and friends in three boats and without weapons, oars and sails they set out on the open sea. The ships drifted ashore at Selje (Selje monastery), Kinn and Utvær. The chapel at Utvær was dedicated to St. Clemens, which was the patron saint of sailors and anchormen

The fishing village Utvær was in the middle of the smorgasbord for the rich herring fishing in the 19th century, and at most between 200 and 300 people lived in the small island community.

In February 1945, the lighthouse was set on fire during an Allied air strike. It was rebuilt between 1948 - 1952 and the lighthouse itself got a different design than before and the "balcony" at the top one floor smaller.

The reorganization of the fisheries eventually made Utvær an abandoned place. The people moved, and in 1958 only two families remained on the small island. Today, there are no permanent residents left, but in the summer, holidaymakers fill the houses, and there is life and movement as in the old days.

Utvær