Epos – 100 pax

Bokbåten «Epos» er et flytende folkebibliotek som besøker mindre steder i fylkene Hordaland og Møre og Romsdal på vinteren og en turistbåt på sommeren. Båten var i sin tid verdens største bygget i aluminium, og har opp gjennom årene bidratt til å gi lokale byger på vestlandet kulturpåfyll.

Fasiliteter

Båten har en åpen og modulær innredning slik at den lett kan konverteres til bokbåt på vinteren. På grunn av dette er det derfor svært egnet for selskaper hvor det er behov for en spesiell bordoppsettning. Ellers har båten en kiosk og toaletter. Det er også et toppdekk hvor det er mulig å oppholde seg for å å ta bilder eller nyte utsikten.

Teknisk informasjon

  • Lengde: 125,6 fot
  • Skrog: Aluminium
    Tonnasje: 120 brt

Båtens historie

1957

Fra idé til handling

Hvordan skulle man drive bibliotekvirksomhet i et land slik som Norge, hvor fjord fjell og daler skiller mennesker fra hverandre? Dette var det mange som spurte seg om på femti-tallet. Det ble da raskt foreslått at det skulle opprettes et flytende bibliotek som reiste mellom alle de små bygdene. Men hvordan skulle dette gjøres, og hva ville det koste?

Det viste seg at det var svenskene som hadde svaret på dette. De hadde nemlig startet opp med sin egen bokbåt i den svenske skjærgården. Etter et besøk av den svenske statsbibliotekaren, Sigurd Möhlenbrock, som gjorde rede for hvordan driften fungerte i sverige, sørget vestlandske ildsjeler for å få prosjektet i gang.

1959

Bokbåtene Abdulla og Fjordguide

Abdulla
Den første turen til bokbåtdriften gikk i september 1959. Valget av bokbåt hadde falt på den gamle kutteren Abdulla(62 fot) som tidligere hadde vært agentbåt for selgere som hadde reist langs kysten til lokalsamfunn. Bokbåten ble en stor suksess, og bare etter 1.5 måneder hadde det allerede blitt besøkt 150 bygder og lånt ut 7 000 bøker. I årene som fulgte ble båten mer og mer populær, og det var ønske om å også kunne vise film, skuespill og holde foredrag på båten. Det ble derfor etterhvert klart at det var behov for en større båt

Fjordguide
Fra våren 1962 tok den 66 fot lange Fjordguide over rollen som kulturflåte. Det var nå mulig å holde foredrag og skuespill og båten gikk tre tokt før det igjen kom ny båt.

1963

Epos - Bokbåt, turistbåt og verdens største aluminiumsbåt

Allerede før hun ble bygget var Epos tiltenkt som bokbåt. Planen var att hun skulle kjøre turistrute for Hardangerr-Sunnhordlanske Dampskipsselskap(HSD) på sommeren, og kjøre som bokbåt på vinterhalvåret. Hun ble levert fra Fjellstrand Båtbyggeri på Oma i Hardanger, og var i sin tid verdens største båt i aluminium.

Etteer hun ble sjøsatt i 1963 har Epos fungert som bokbåt for forskjelige bygder på vestlandet. I sin storhetstid gikk hun turer til de tre vestlandsfylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdalen. Hun ble også rustet opp i 1985 med utvidet bibliotekkapasitet og større styrehus.

I dag

Drift som før

Selv om det er mye som har endret seg siden Epos startet ruten som bokbåt, er det også mye som er likt. Båten er i dag ikke lenger den største i aluminium, men fortsetter tradisjonen med å gå som turistfartøy på sommerhalvåret, og bokbåt på vinterhalvåret.

You are currently viewing Epos – 100 pax