Fjordbris – 240 pax

Fjordbris er en moderne hurtigbåt med spesielt høy fart. Båten er svært komfortabel med kiosk, toppdekk og universell utforming.

Full logo 972x350 px