Lindåsslusene

Bli med på surfing i strie strømmer

I tusener av år har ferdselsåren fra Bergen og nordover, gjennom Alverstraumen, Lurefjorden og “straumane” vært en svært viktig del av ferdselsåren langs norskekysten. De mange strømmene kunne være strie å forsere med mindre farkoster og det var heller ikke ufarlig, men ofte var leden et godt alternativ til å reise på utsiden av Austrheim og Radøy.

Området er kanskje det første pressområde i Norge ved at der er spor etter 3000 års sammenhengende bosettning fra steinalderen. Også fra bronsealderen og vikingtiden finner man mange kulturminner. Den indre farleden var ofte siste etappe for nordlandsjektene i seglbåttiden – særlig når været ikke var så greitt.

Da dampbåtene inntok fjordene på slutten av 1800- talet ble farleden merket med fyrlykter. For at fjordabåtene skulle kunna ta seg helt inn til Lindåsbygdene, ble de svært strie strømmene mellom Lurefjorden og Lindåsosene temte med sjøsluser. Slusene stod ferdig i 1908 og var i drift helt frem til 1963. Siden den tid har sluseanlegget stått urørt.

Lindåsslusene har nå blitt restaurert slik at de kan brukes igjen. Arbeidet er både et nasjonalt 2000-års prosjekt og et 100-års prosjekt for sjøslusene.

Lindås sjøsluser, sammen med den indre farleden gjennom Nordhordland er et vakkert og spennende reisemål!

You are currently viewing Lindåsslusene