Lysøen

“Villa Lysøen” – Ole Bulls hjem i idylliske omgivelser

Ole Bull var en av romantikkens mest fargerike personligheter, like berømt som Paganini og en tiljublet komponist. Gjennom Lysøen får en også innblikk i hans eksentriske sider. Han lot bygge et fantastisk hus i arabisk-maurisk stil med buer, forsiringer og et tårn med løkkuppel som gjør det fortjent til navnet “Lille Alhambra” – Ole Bulls eventyrlige Lysøen.

På sin 700 mål store øy lot han anlegge veier og dammer, reise lysthus og flaggstenger og plante eksotiske trær og vekster inn i den stedegne furuskogen. Etterkommerne har vernet om eiendommen, og pietistiske og trofaste medarbeidere har gjennom generasjoner pleiet landskapet. I 1974 skjenket Ole Bulls barnebarn, Sylvea Bull Curtis, Lysøen til Fortidsminneforeningen, og eiendommen ble åpnet for publikum det samme år.

Båttur til Lysøen med omvisning der passer ypperlig som en aktvitet dersom dere for eksempel har konferanse i Bergen.

You are currently viewing Lysøen