Oster – 100 pax

DS Oster – Gamle dampen

DS Oster er en velholdt veteranbåt med masse historie. Fra turer i Osterfjorden på begynnelsen av 1900-tallet, krigsskip under krigen til tiden som veteranbåt i dag, er dette et skip som har vært gjennom mye. Båten er også spesielt kjent som gamle dampen etter folkevisen til Ivar Medaas.

Båtens fasiliteter

DS Oster er i dag en fullrestaurert veteran med gode fasiliteter.

Teknisk informasjon

 • Lengde: 106,1 fot
 • Bredde: 21,7 fot
 • Dybde: 9,7 fot
 • Hovedmaskin: Trippel Ekspansjon dampmaskin (KMV)
 • Ytelse: 54 nhk
  Tonnasje: 167 brt

Tidligere navn

 • 1908-1940 Oster
 • 1940-1945 Marder
  1945-1966 Oster
  1966-1996 Vaka
  1996-2000 Gamle Oster
  2000- i dag Oster

Båtens historie

1908

Behov for en båt

I 1906 sendte Modalen kommune en anmodning til styret i Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab om å bygge en ny rutebåt som kunne forsere isen som ellers la kommunen i vinterisolasjon. Styret i INDS gjorde året etter vedtak om å bygge en båt med kraftig motor og et sterkt skrog. Det var Christianssands Mekaniske Værksted som fikk i oppdrag å bygge båten i begynnelsen av 1908.

1908

Oster blir sjøsatt

November 1908 ble båten levert, og den fikk navnet DS «Oster». Båtens egenskaper som isbryter innfridde alle forventningene folk hadde. Den første kapteinen ble Tobias Andersen Hordvik, født i 1867, som hadde hatt fartstid som kaptein fra han var 19 år. Han fortsatte som kaptein på Oster til han gikk av i 1930.

1939

Norsk tjeneste

D/S “OSTER” ble rekvirert av den norske marinen i september 1939. Hun ble utrustet med en 76 mm kanon på fordekket. Hun hadde en 18 manns besetning, under kommando av kaptein L. Sommer og lå under 2. sjøforsvarsdistrikt, 13 bevokningsdivisjon. Den 9. januar 1940 under kommandoen til Reidar Fladmark ble hun stygt skadet i en kollisjon med DS Ek, men kunne returnere til Bergen på egen maskin.

1940

Invasjonen

Kvelden 8 april 1940, ble hun beordret til patruljering i søndre del av Hjeltefjorden, mellom Ramsøy og Kalvanes. Hun ble deretter beordret til Blomvåg i etterretnings og sambandsfunksjon. Den 6 mai ble hun seilt til Telavåg, kommandoen ble oppløst av marinen, og båten ble forlatt.

1940

Tysk tjeneste

Die Deutsche Kriegsmarine fant Oster 22 mai 1940 i Telavåg og rekvirerte den. Oster beholdt sin opprinnelige 76 mm kanon, ble malt grå, og ble satt i tjeneste 24 mai 1940 med taktisk nummer “NB04” (Hafenschutz-Flotille, Norwegen Bergen) og omdøpt til MARDER. (Marder betyr på høytysk Mårkatt, og på folketysk “Tjuvradd”)

I perioden fram til desember 1940 gikk hun gjennom en ombygging, antageligvis påmontert Flak-skyts, ettersom båten senere også ble benyttet som flytende “Luftvernskyts” ved behov. MARDER gikk da hovedsakelig i patruljetjeneste for Hafenschutz-Flotille Bergen fram til våren 1944.

1941

Marder grunnstøter

MARDER grunnstøter 17. januar på Kjeøfluen på østsiden av Hjelma ved Alvø, en liten øy sør for Fedje. Her sto hun i fem dager før hun 22. januar ble tauet tilbake til Bergen og reparert på Evje & Andersens Slipp på Verftet.

1941

Redder flybåt

MARDER redder 5. juni 1941 besetningen fra et nødlandet tysk flybåt, og tar det på slep. Flybåten ble senere overlevert til Luftwaffe.

1943

Altenfels

Den 5. juni 1943 svarer Marder på et angrep av to norske MTBer på ALTENFELS som fraktet jernmalm fra Kirkenes til Tyskland. MTB 626 med Ltn. Bøgeberg treff ALTENFELS med to torpedoer, og ALTENFELS begynte å synke. Marder prøvde å forfølge, men på grunn av dårlig vær unslipper MTBene til basen på Skottland. Om bord var det to drepte og fem sårede.

1944

Ombygget

I løpet av våren 1944 vart båten modifisert, aktre og framre mast ble fjernet og en ny “Enhetsmast” ble montert på broen. Dette for å gi plass til skuddfelt for ei 37 mm kanon som vart montert på en plattform mellom broen og 76 mm-kanonen på fordekket. Det ble også montert stativ for synkeminer. I mai 1944 var MARDER ferdig ombygd, og vart sett i tjeneste i 55 Vorposten-Flotille med nytt taktisk nummer, V5504, og base i “Stutzpunkt Florvaagbucht” , hovedkvarteret til 55 Vorposten-Flotille.

1944

Krigsslutt

Etter at tyskerne ga opp okkupasjonen av Norge, forlot de båten i Telavåg. Under krigen var båten hardt brukt, og lite vedlikeholdt. Det var et lite hyggelig syn som møtte INDL da de igjen skulle overta båten.

1945

Stelt i stand

Da okkupasjonen tok slutt, ble DS Oster atter en gang satt inn i passasjertrafikk. På grunn krigsslitasjen og manglende vedlikehold fra tysk side ble båten stelt i stand og delvis ombygd hjå Storemøllens Mekaniske Verksted i Bergen. Hun fikk blant annet ny bro og kapteinslugar.

1963

Dar kjem dampen

I 1964 utløp Osters passasjersertifikat. Båten var nå blitt Norges siste kullfyrte lokalbåt og det var ikke aktuelt å fornye sertifikatet. Det ble diskutert å bevare båten som veteranbåt allerede da. Prisen på 50 000 kroner ble dessverre for høy for verneinteressene. Det var i denne forbindelse at Ivar Medaas skrev melodi til diktet «Dar kjem Dampen» skrevet ti år tidligere i 1953.

1964

MS Vaka

I april 1964 ble Oster solgt til Berge Sag & Trelastforretning / v. Br. Berge i Ølensvåg i Sunnhordland for å bygges om til fraktefartøy av eieren selv. I Ølensvåg ble dampmaskinen demontert og en 300 bhk Caterpillar dieselmotor fra den kondemnerte snurperen Bjørkevær»montert. Det meste av overbygget ble demontert, kun aktre del med båtdekk ble beholdt. Oppå dette ble et brukt styrehus montert. Midtskips fikk båten lasterom, og forut ny rigg med lossebom. Som MS Vaka kom fraktefartøyet så i kystfart i 1966.

I juni 1974 ble Vaka solgt videre til Oddmund Tjoflot, Vikebygd i Sunnhordland som benyttet den i lokal sandfart på Sørvestlandet. I august 1988 ble den solgt videre til partrederiet Kristoffersen & Gundersen / v. Thor Åge Kristoffersen, Flekkerøy ved Kristiansand. Dette partrederiet benyttet skipet i kystfart, -typisk med sement i sekk. På denne tiden var Vaka en av flere svært gamle fraktefartøy i fart langs Norskekysten. Fortsatt røpet de slanke skroglinjene fortiden som rutebåt.

1996

Oster blir vernet

Riksantikvaren gav båten status som verneverdig skip og restaurering og tilbakeføring til slik hun så ut i 1964 startet. På grunnlag av originalinventar og historisk dokumentasjon skal ble hun bygget opp igjen.

1996

Restaureringsarbeidet

Etter 30 år som MS «Vaka» ble båten kjøpt av ildsjeler i Nordhordland Veteranbåtlag. Planen var å restaurere båten tilbake med dampmaskin slik den var opprinnelig. Båten fikk navnet Gamle Oster. Båten ble så lagt i opplag i Bjørsvik.

Båten gikk gjennom en større opprustning, og fikk igjen et dampmaskineri.

2000

Omdøpt til Oster

Den 1. august ble hun omdøpt til OSTER og Brit Kari Andersen svingte flasken elegant mot skutesiden så hjemmebrygget sprutet i alle retninger. Gamle dampen kvitterte med et halvminutts langt ul i den gamle dampfløyten.

2000

En stor velkomst

Til tross for at skipet bare var teknisk- og eksteriørmessig klart ble det en rørende hjemkomst på Vågen i Bergen for Oster under Nordsteam hvor rundt 40.000 hadde møtt opp. Etter denne begivenhetsrike dagen gjikk OSTER til Bjørsvik for vinteropplag.

2005

Ferdig restaurert

Den 11. juni 2005 ble Oster høytidelig erklært ferdig restaurert ved en seremoni i Bergen. Seremonien fant sted ved «Skur 11», samme sted som rutebåten tidligere hadde lagt til kai.

I dag

En velholdt veteran

I dag er Oster en velkjent veteran på fjordene rundt Bergen. Det er mulig å leie båten for alle slags turer. Ta kontakt med oss for å ordne ditt arrangement.

You are currently viewing Oster – 100 pax