Skjærgårdsfisk Visningssenter

Skjærgårdsfisk Visningssenter er et visningssenter for oppdrettslaks. Her får man muligheten til å komme å oppleve laksen på nært hold. Gjennom et dykk i hele livsløpet til laksen, fra rogn til butikkhyllen, får man en helhetlig innsikt i hvordan oppdrett av laks foregår. Man får også innsikt i dagens utfordringer og hvordan man jobber for å løse disse.

Tur til anlegget

Et vanlig visningsopplegg består som regel av tre deler. Det hele starter med en RIB-tur ut til oppdrettsanlegget. Ute på anlegget vil man kunne gå på merdkanten og få oppleve fisken på nært hold.

Del to av opplegget er en gjennomgang i utstillingen på senteret. Her blir man guidet gjennom historien til nøringen og dagens oppdrett gjennom digitale løsninger og engasjerte personer.

Den siste delen av opplegget er enkel servering av grilla laks med tilbehør.

You are currently viewing Skjærgårdsfisk Visningssenter