Maritime Tours er opptatt av å gi tilbake til nærmiljøet og sørge for å hjelpe til for å gi barn og unge en god oppvekst. Det er derfor nedfelt i Maritime Tours sine vedtekter at all sponsing skal skje til barne og ungdomsarbeid i bydelen Nordnes i Bergen. Søknader må imidlertidig sendes inn medio Mars inneværende år for at man skal kunne få midler. I søknaden må det blant annet fremgå hva midlene spesifikt skal benyttes til og hvor mange medlemmer organisasjonen har.

Alle søknader må sendes skriftlig til:

Maritime Tours AS
Postboks 2011 Nordnes
5817 Bergen