Granvin – 80 pax

Kystkultur med historisk sus

MS Granvin er båten med en historie fra svunne tider. Hun egner seg til de fleste selskapsarrangementer – og spesielt der et utdrag av norsk kystkultur ønskes som en del av opplevelsen. Båten representerer en kulturhistorie i samferdselen på Vestlandet, og har fått status som verneverdig av Riksantikvaren.

Båtens fasiliteter

Granvin er utstyrt med to komfortable salonger og godt med dekksplass. Granvin egner seg ypperlig til alle slags utflukter for større selskaper.

Teknisk informasjon

  • Lengde: 89,9 fot
  • Bredde: 18,6 fot
  • Dybde: 9,5 fot
  • Hovedmaskin: 3syl 2tev Wichmann 3ACA
  • Ytelse: 300 bhk
    Tonnasje: 115 brt

Båtens historie

Starten

1931-1968
1931
Granvin blir sjøsatt

M/S Granvin ble bygget ved A/S Mjellem & Karlsen i Bergen for Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap i 1931 og var sertifisert for 150 passasjerer. I tillegg til å trafikkere lokalrutene i indre Hardanger, var båten og tiltenkt å gå i turistrute om sommeren. M/S Granvin var og bilførerne og kunne ta med 3 biler.

Hun var innredet etter gammelt mønster med 1. klasse på akterdekket og 2. klasse under fordekket. Framfor overbygget var det et romslig lastedekk, med lause rekker på hver side, slik at biler kunne kjøres om bord og i land på sliskar.

1931-1935
Lokalruter og turistfart

Fra 1931 til 1935 gjekk M/S Granvin i turistrute i Indre Hardanger om og lokalruter på vinteren. I hovedsak Sørfjordrutene mellom Odda og Granvin.

1933
Grunnstøtningen

Den 21. februar 1933 gikk Granvin kom ut av kurs og gikk på grunn på Tjuvahomen nord for Øystese. Baugen og halve framskipet ble liggende på land, mens akterskipet lå under vann. Ingen ble skadd og båten ble senere berget av S/B Herkules. Granvin var da på vei fra Hardanger til Bergen og det var kraftig snøvær da grunnstøtingen skjedde.

1940
Krigsårene

Natt til 25. april 1940 fraktet Granvin og Eidfjord norske soldater fra Kinsarvik til Granvin, da fem tyske motortorpedobåter angrep de norske styrkene i Ulvik. Eidfjord ble tatt som tysk krigsbytte, mens Granvin rakk å komme seg ut før selve angrepet. Under krigen fortsatte den i rutefart.

Ny eier

1968-1988
1968
Ny eier

M/S Granvin gikk trofast for HSD i lokalruter fram til 1968. Da ble lokalrutene i indre Hardanger lagt om. Sørfjordruta og ruten rundt Oksenhalvøya, som de siste årene var blitt overtatt av Fjordgubben (tidlegere Lønningdal I). I 1968 ble Granvin solgt til Olav Linga på Folkedal i Granvin og leid tilbake til HSD for fortsatt bruk i lokalruten mellom Granvin og Ulvik.

1968
Ombygget

I forbindelse med salget og omleggingen av rutene, ble M/S Granvin noe bygget om, blant annet ble salongen foran fjernet til fordel for et større lasterom og masten ble flyttet forover. Granvin fikk ny motor, 3syl 2tev Wichmann 3ACA 300bhk. I 1970 fikk også M/S Granvin ny skorstein som skulle dempe noe av motorlyden, dog uten særlig effekt.

På grunn av veiutbygging og åpningen av Vallaviktunnelen ble ruten mellom Granvin og Ulvik lagt ned. «Granvin» gikk siste turen rundt Oksenhalvøya 30. april 1987.

Etterhistorie

1988- i dag
1988
Veteranbåt

I 1988 kjøpte Veteranskipslaget Fjordabåten M/S Granvin med tanke på å bevare båten. Salongen vart bygd opp på nytt, og med tanke på at båten i hovedsak skulle benyttes som passasjerbåt, ble salongen gjort større enn opprinnelig. Båten fikk også tilbake en høy tynn skorstein lik den gamle. Etter ombyggingen fikk Granvin passasjersertifikat på 100 passasjerer. Siden har Granvin gått i oppdrag som veteranbåt i Hordaland og deltatt på kulturarrangement og stevner langs Vestlandskysten, i Oslo, Gøteborg og i København.

1995, 2011
Vernet og fredet

I 1995 fikk M/S Granvin status som verneverdig fartøy av Riksantikvaren. Granvin ble også senere fredet i 2011 ettersom hun representerer transport- og skipshistorie fra tiden da bilferdselen og utbyggingen av et moderne landeveis-transportsystem var i ferd med å ta form. Den er en typisk representant for de første, mindre motordrevne lokalrutebåtene som var i drift i fjordene på Vestlandet.

I dag
Et velholdt veteranskip

I drag drives skipet på dugnadsdrift og båten er svært velholdt. Hun egner seg til de fleste selskapsarrangementer – og spesielt der et utdrag av norsk kystkultur ønskes som en del av opplevelsen.

You are currently viewing Granvin – 80 pax