Close Icon

Sist oppdatert: 19.04.2022

Personvernserklæring

Privacy statement
Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Maritime Tours AS samler inn og behandler personopplysninger. Maritime Tours AS behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, benytter deg av våre tjenester, eller på annen måte kommer i kontakt med oss.Maritime Tours AS behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov og forskriftsregulering, og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlig myndighet.

Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester, samtykker du til at Maritime Tours AS behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og til de til enhver tid gjeldende rammer lovgivningen stiller.

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

Contact
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på office@maritimetours.no, eller sende brev til Maritime Tours AS, Postboks 2011, 5817, Bergen, Norge.

1. Hva er en personopplysning?
En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer etc.

2. The purpose of storing personal information
Maritime Tours AS tilbyr transport- og event-tjenester. For å levere disse tjenester til kunder trenger vi å samle inn relevante personopplysninger. Det er frivillig å gi fra seg disse personlige opplysningene, men nødvendig for å opprettholde et kundeforhold. Maritime Tours AS forventer at enhver kunde har innhentet samtykke fra sine ansatte til å registreres i våre systemer.

3. Hvem er behandlingsansvarlig?
Lerøen Datapartner AS (Fantoftvegen 38, 5072 Bergen), ved daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester.Opplysninger som samles inn i forbindelse med kontakt med kunder via nettsted og drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av Lerøen Datapartner AS. Det er kun Maritime Tours AS som har tilgang til opplysningene som samles inn.

4. The legal basis for the treatment
Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)).Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille turer og sende henvendelser. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.

5. Personal information processed by Maritime Tours ASOnline Statistics
Maritime Tours AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på www.maritimetours.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare og skjermoppløsning. Flere eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettsteder brukerne kommer fra.

Cookies
“Cookies” er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. www.maritimetours.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler):Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse informasjonskapslene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Vi bruker cookies til å spore brukere når de navigerer frem og tilbake mellom de forskjellige undersidene i vårt nettsted, slik at vi kan forbedre sidene våre. I tillegg brukes cookies for å lagre varer i handlekurv ved handel i vår nettbutikk.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvis du ikke ønsker at Maritime Tours AS skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Read more about booking against Google Analytics registration.

Maritime Tours AS samler inn og behandler følgende data om våre brukere ved innsendt henvendelse:
A) Bedrift:
For å gruppere brukere under bedriften.
B) Contact: For å gruppere brukere under bedriften.
C) E-postadresse: For å muliggjøre elektronisk kommunikasjon med kunder. Vi sender også fra tid til annen ut nyhetsbrev om våre tjenester i tillegg til informasjon vi mener våre kunder trenger.
D) Phone number: For kontakt med kunde.

Ved bestilling gjennom vårt bookingsystem som driftes av selskapet Screentek AS lagres følgende informajson om deg:
Name
Email
Phone number
Date of birth / age
Card data

Opplysningene lagres for å gi oss muligheten til å gi deg som kunde best mulig service. Ved at du oppgir ditt navn ved bestilling, blir det enkelt for administrasjon og mannskap hos oss å finne frem til din bestilling.

Vi sender deg bestillingsbekreftelse og relevant turinformasjon på epost, og bruker ikke epostadressen din til markedsføring uten at du har gitt oss samtykke til dette. Ditt telefonnummer er nyttig for oss når vi har behov for rask kontakt med deg angående din bestilling.

I noen tilfeller er fullt navn og fødselsdato/alder på våre reisende et lovregulert sikkerhetskrav: Regulations on counting and registration of occupants on passenger ships §6. Registrering. Fødselsdata eller alder kan også bli brukt i vårt bookingsystem til å kunne gi deg riktige priser.

Vi kan også behandle opplysninger som registreres i forbindelse med bestillingen, for eksempel reisemål, forespørsler om spesielle måltider eller særskilt informasjon fra deg om din helsetilstand eller annet innenfor rammene av kundeforholdet. Personopplysninger gir du fra deg selv i forbindelse med bestillingen av tur, via telefon eller ved å besøke et av våre utsalgssteder.

Ved gjennomføring av kortbetaling videreføres du til vår leverandør av digital betalingsløsning, Stripe. Dine kortdata blir lagret sikkert her og kan kun bli brukt av våre ansatte ved tilbakebetaling av penger ved kansellering av tur. I slike tilfeller har vi likevel ikke tilgang til fullstendig informasjon om kortet ditt.

5. Hvordan sikrer vi opplysningene?
Maritime Tours AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

6. Sletting av personopplysninger
Maritime Tours AS har etablert regler og rutiner for sletting av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Opplysninger slettes senest ett år etter at bruker ikke lenger ansees som en aktiv bruker av vårt nettsted og våre tjenester. Personopplysninger relatert til fakturering lagres isolert og skal sikres i 10 år i tråd med regnskapsloven.

7. Hvem deler vi opplysninger med?
Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi deler også personopplysninger med våre underleverandører, eventuelt også med offentlige myndigheter dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt. Med mindre du blir informert om noe annet, lagres de personopplysninger som Maritime Tours AS behandler på servere som befinner seg i Norge og/eller innen EU/EØS-området.

8. Dine rettigheter
Hvis Maritime Tours AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Maritime Tours AS rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen. Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet. Kontaktinformasjon for endring og sletting av personlige opplysninger finner du øverst i dette dokumentet under kontaktinformasjon.

9. Håndhevelse av denne personvernerklæringen
Maritime Tours AS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det, og som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner.

10. Samtykke, lovvalg og verneting
This Privacy Statement applies to all users of www.maritimetours.no. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere som beskrevet i erklæringen. Maritime Tours AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

11. Endringer i erklæringen
Maritime Tours AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Maritime Tours AS.

Sist oppdatert: 19.04.2023.