Close Icon

Sist oppdatert:

Vilkår og betingelser

Betingelser for kjøp og deltakelse ved programfaste turer.
Som programfaste turer menes alle aktiviteter med fastsatte avganger som publisert på våre nettsider.

Bekreftelse
Bestillingen er bindende når du har mottatt skriftlig bekreftelse fra Maritime Tours om mottatt betaling. Maritime Tours er da ansvarlig for å levere de produkter/arrangementer du har bestilt, samtidig som du blir økonomisk ansvarlig for bestillingen. I det øyeblikk du gjør en bestilling, bekrefter du samtidig at du harmyndighet til å akseptere på vegne av deg selv og eventuelt reisefølge.

Du aksepterer ansvar for at innbetaling skjer til oss for samtlige reisende i ditt følge. Du er selv ansvarlig for å påse at reservasjonen er i samsvar med bestilling. Du vil væreansvarlig for at samtlige i ditt reisefølge blir holdt fullt informert om hva som er bestilt og om eventuelle endringer.

Avbestilling av programfaste turer
Du kan kansellere din bestilling uten kostnad frem til 72 timer før avgang foraktiviteten. Innbetalt beløp vil bli refundert i sin helhet. For kanselleringer mindre enn 72 timer før avgang kan det ikke påregnes refusjon.

Avbestilling av charterturer
Ved avbestilling fra bestillingsdato og inntil 4 uker før arrangementsdato belastes kunden med et avbestillingsgebyr på NOK 3000,-. Dersom avbestilling fra 4 til 2 uker før arrangementsdato belastes kunden med 50% av båtleie, deretter belastes kunde med 100% av båtleie. Ved avbestilling av arrangementet 6 dager eller senere/uteblivelse (no show), belastes kunden med full båtleie og evt catering.

Forbehold
Hendelser som ligger utenfor bedriftens kontroll, til eks streik, lock out, force majeure, brann, tekniske problem, salg av båt etc gir Maritime Tours AS rett til å heve avtalen uten erstatningskrav. Arrangøren (vertskapet) står ansvarlig for eventuelle skader som påføres båten som følge av uaksomhet eller forsettelig opptreden av selskapets deltakere. Når det gjelder avgifter som staten pålegger etter at avtalen er skrevet blir disse tillagt faktura (mva).

Klager
Eventuelle klager knyttet til leveransen fra Maritime Tours må meldes skriftlig innen 5dager etter gjennomført arrangement. Klager som blir levert senere enn denne fristen vil ikke bli gitt noen form for økonomisk kompensasjon.

Beskrivelse av utførelse
Maritime Tours forbeholder seg retten til å endre turer og program grunnet værforhold og ved lav deltakelse. Alle program og turer kan bli endret eller kansellert av sikkerhets hensyn. Ved kansellering fra vår side vil innbetalt beløp bli refundert i sin helhet. Deltagerensom har bestilt turen blir i all hovedsak kontaktet per e-post brukt ved bestilling. Det er dermed viktig at deltageren sjekker sin e-post jevnlig for beskjeder.

Ansvar
Arrangøren er ansvarsforsikret gjennom sin forsikringsagent. Deltagere må selv ha aktuell reiseforsikring i tillegg. Maritime Tours kan ikke holdes ansvarlig for tap og merkostnader grunnet forsinkelser utenfor selskapets kontroll som streik, ulykker, sykdom eller andre forhold som faller inn under force majeure. Maritime Tours AS er ikke ansvarlig for verdier som medbringes av kunden, som vesker, briller, kamera/telefon, klær osv.

Kundens plikt
Deltagerne er selv ansvarlig for å vurdere om de er fysisk og psykisk skikket for å delta på bestilte turer. Kunden må rette seg etter ordensbestemmelser og anvisninger gitt av arrangøren.

Maritime Tours forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på en tur dersom kunden er en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller de andre deltakerne, eller dersom kunden opptrer slik at han/hun er til stor sjenanse for de andre deltakerne.

Deltakere på våre turer bekrefter med deres reservasjon at det ikke finnes noen medisinske grunner til å tvile på deres deltagelse i det beskrevne programmet. Instruksjoner av personell skal overholdes. I tilfeller der dette ikke følges har vårt personell tillatelse til å avvise deltakeren fra videre deltagelse på turen. I slike tilfellervil deltakeren ikke ha rett til refusjon.

I tilfellet en deltaker bryter sin deltakelse på en tur eller i et program på hans eller hennes eget ønske, har han eller hun ingen krav på refusjon.

Tvister
Eventuelle tvister mellom kunde og Maritime Tours underlagt jurisdiksjonen til lokaledomstoler der Maritime Tours AS er lokalisert.